Velkommen til DID-LAB!

Design, Innovation og DigitaliseringsLab, forkortet til DID-LAB, er et nyt interdisciplinært forskningslaboratorium på IT-Universitetet i København. Labbet samler en lang række forskere på tværs af universitetet, der sammen ønsker at udforske og undersøge, hvordan design, innovation og digitalisering påvirker hinanden gensidigt i det digitale samfund.

Ved at kombinere metoder, teorier og tilgange fra en lang række forskellige fagligheder — lige fra participatory design og datalogi til science and technology studies og sociologi — søger vi både at forstå implikationerne ved nye digitale samfund og indgå aktivt i udformingen af nye løsninger. Vi eksperimenterer blandt andet med inkluderende designlaboratorier, sætter fokus på, hvordan digitaliseringsprocesser påvirker udsatte grupper og foreslår nye tiltag i tæt dialog med partnere på tværs af den private og offentlige sektor. DID-LAB er bygget på en grundlæggende tese om, at dybdegående forskning og praksisnær impact går hånd i hånd.

DID-Lab har en række medlemmer fra både det private erhvervsliv og andre danske universiteter. Det er en interdisciplinær gruppe, som forener kompetencer, viden og metoder på tværs af faggrænser og sektorer. På baggrund af en stærk forankring i både virksomheder, offentlige insitutioner, NGO’er og Universiteter ønsker vi, at labbet skal være et knudepunkt for fælles ambitioner om at skabe bedre digitale designs på et individuelt, organisatorisk såvel som samfundsøkonomisk plan.

Læs mere om Hvem vi er, Vores Partnerskaber og Nyeste Publikationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *