DID-LAB

Design, Innovation og DigitaliseringsLab (DID-LAB) er et forskningslaboratorium, der samler en række forskere på tværs af IT-Universitetet i København. Labbet har derudover en række medlemmer fra både det private erhvervsliv og andre danske universiteter. Det er en interdisciplinær gruppe, som forener kompetencer, viden og metoder på tværs af faggrænser og sektorer. På baggrund af en stærk forankring i både virksomheder, offentlige insitutioner, NGO’er og Universiteter er labbet et knudepunkt for fælles ambitioner om at skabe bedre digitale designs på såvel individuelt, organisatorisk såvel som samfundsøkonomisk plan.