Morten Hjelholt er blevet udpeget som rådsmedlem til Det Centrale Handicapråd

Leder af DID-LAB, Morten Hjelholt, er blevet udpeget som nyt rådsmedlem til Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet. Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Læs mere om rådet. 

Morten Hjelholt har blandt andet forsket i forholdet mellem digitalisering og handicappede borgere med særligt fokus på social inklusion. Det er senest sket i projektet Digital Social Inklusion finansieret af TrygFonden i samarbejde med GladFonden. Han tiltræder som rådsmedlem d. 1. januar 2018.