Projekter

Igangværende projekter

Data as Relation (Velux Fonden 2017–)

Data as Relation: Governance in the age of big data is a research project at the IT University of Copenhagen that has been granted full funding by VELUX FONDEN. The project began January 2017 and features four PhD projects and one Post Doctoral research project and a series of public interventions, to be made through ETHOS Lab.

Læs mere om projektet på: https://dar.itu.dk/ 

Afsluttede projekter

Digital Social Inklusion (TrygFonden 2016)

Hvordan opleves forventninger til konstant digital tilstedeværelse, når det man mest har brug for er fred og ro? Hvordan navigerer man i konstante informationsbombardementer fra sociale medier, når man har svært ved at filtrere indtryk? Og hvordan kan man håndtere disse udfordringer uden at blive ekskluderet fra digitaliserede fællesskaber?

Dette projekt satte på de vilkår digitalisering stiller for borgere med særlige udfordringer, og hvordan dette påvirker oplevelsen af inklusion. Projektet blev udført i samarbejde med Gladfonden og med støtte fra Trygfonden, og resultaterne blev samlet i en afsluttende rapport.

Den Mediekompetente Borger (Kulturstyrelsen, Medierådet for Børn og Unge, 2015)

Projektet var et afdækningsstudie, der skulle identificere og prioritere de elementer, det er mest relevant at inddrage i en eventuel fremtidig måling af media literacy-niveauet i den danske befolkning. Det er relevant at have kendskab til dette niveau og afdække eventuelle behov for en indsats på området. Det at kunne forstå og bruge forskellige medier (forstået i bred forstand) og kunne navigere i det digitale medielandskab er afgørende for at kunne fungere kulturelt og socialt og for at være en deltagende og kompetent samfundsborger. Afdækningsstudiet tog udgangspunkt i allerede eksisterende forskning, erfaring, viden og data på området udviklet i nationalt såvel som i EU- og internationalt regi. Der blev derudover gennemført kvalitative interviews med familier forskellige steder i landet udvalgt efter livssituation, familiemæssig sammensætning, social status og kulturel baggrund.