Hvem er vi?

Design, Innovation og DigitaliseringsLab (DID-LAB) er et forskningslaboratorium, der samler en række forskere på tværs af IT-Universitetet i København. Labbet har derudover en række medlemmer fra både det private erhvervsliv og andre danske universiteter. Det er en interdisciplinær gruppe, som forener kompetencer, viden og metoder på tværs af faggrænser og sektorer. På baggrund af en stærk forankring i både virksomheder, offentlige insitutioner, NGO’er og Universiteter er labbet et knudepunkt for fælles ambitioner om at skabe bedre digitale designs på såvel individuelt, organisatorisk såvel som samfundsøkonomisk plan.

bugu

MORTEN HJELHOLT
Leder af DID-LAB og Lektor
Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København
Public sector digitalization, advanced marginalization, digital exclusion,
power and discourses in digital societies.

bebeb

JANNICK SCHOU
PhD fellow
Institut for Business IT, IT-Universitetet i København
Digitalization, digital outcasts, neoliberalism, political economy,
critical sociology, citizenship.

SIGNE YNDIGEGN
Assistant Professor
Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København
Digital design, civic engagement and co-creation, older citizens and loneliness,
co-design, science and technology studies.

LENA BECH BOJSEN
Research Assistant
Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København
Rehabilitation, disability studies,
universal design and accessibility

bebeb

LIS WITTE
CEO, Co-founder & Partner
Humade A/S

bebeb

JEPPE AGGER NIELSEN
Professor
Institut for Statskundskab, Aalborg Universitetet

bebeb

ASKE KAMMER
Assistant Professor
Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København
Digital journalism, media institutions, the political, economical,
and managerial structures as well as practices of journalism.

bebeb

BASTIAN JØRGENSEN
PhD fellow
Institut for Business IT, IT-Universitetet i København
Prediction and data modelling, organisational logics, data-driven governance,
science and technology studies.

bebeb

SOFIE STENBØG
PhD fellow
Institut for Digital Deisgn, IT-Universitetet i København
Digitalization, education, digital students, governance
and science and technology studies

bebeb

CHRISTIAN ØSTERGAARD MADSEN
Postdoc
Institut for Business IT, IT-Universitetet i København
E-government, multichannel management, public administration in the
digital age.

bebeb

HANNE WEST NICOLAJSEN
Lektor
Institut for Business IT, IT-Universitetet i København
Communication design, educational management,
educational leadership

Tilknyttede sparringspartnere

bebeb

TINA BLEGIND JENSEN
Professor
Department of Digitalization, Copenhagen Business School

bebeb

ANETTE FAYE JACOBSEN
Seniorforsker
Institut for Menneskerettigheder

bebeb

CHRISTOPHER GAD
Lektor
Institut for Business IT, IT-Universitetet i København

bebeb

MIKKEL FLYVERBOM
Professor
Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School

bebeb

ANJA PORS
Adjunkt
Københavns Professionshøjskole

bebeb

THOMAS HILDEBRANDT
Lektor
Institut for Datalogi, IT-Universitetet i København